Svensk internmedicinsk förening

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Erbjudande

Deltagare på SIM-veckan 2014 erbjuds 50% rabatt vid anmälan till "Medicinrättsliga seminariedagarna" 23-24 oktober. Seminariet anordnas av Institutet för medicinsk rätt. Läs mer om programmet och anmäl dig på www.imrab.se.

Ordinarie pris 6995kr (exkl moms).

Ditt pris: 3498kr (exkl moms).


 

Aktuell information från styrelsen

SIM´s styrelse har haft sina första möten efter årsmötet i Uppsala i september. Vi tackar de eminenta styrelsemedlemmar som slutat i styrelsen, vår vetenskaplige sekreterare Anders Gottsäter, Malmö och vår skattmästare Carl-Johan Behre, Göteborg för deras insatser genom åren. Samtidigt välkomnar vi de nyinvalda styrelseledamöterna Håkan Örlefors från Uppsala som blir vår nye vetenskaplige sekreterare och Wafa Kamal från Lindesberg/Örebro som går in som ledamot. Fredrik von Wowern tar över efter Jerker Persson som ordförande de närmaste åren. I samband med årsmötet i Uppsala utsågs Rolf Jansson, Västerås till årets Bengt Heister-pristagare. Tyvärr kunde inte Rolf hämta sitt pris i Uppsala, utan det kommer han att få i samband med bakjourskursen i maj 2014. Diplom och blommor kommer att delas ut då, och foton kommer att tas för Läkartidningen.

Vi har i styrelsen beslutat att ha nästa SIM-vecka i Göteborg, på Elite Hotell Avenyn, under vecka 40, dvs. 29/9 - 3/10 2014. Obs! att vi ändrar vecka från 39 till 40, detta främst för att inte krocka med Bok- och biblioteksmässan som går vecka 39 i Göteborg. Programmet på SIM-veckan 2014 kommer att ha samma upplägg som tidigare år, dvs. det blir kliniska översiktsföreläsningar i viktiga central internmedicinska ämnen av välrenommerade inhemska ämnesföreträdare, samt parallella sessioner, årsmöte, sponsorutställning och möjlighet att diskutera viktiga frågor med styrelsen. Självklart har vi fest på onsdagskvällen som vanligt och sannolikt också andra sociala sammankomster. Håll utkik på vår speciella hemsida, www.sim-veckan.se för fortlöpande  information angående anmälan, scheman, detaljer kring boende, resor mm.

Vi kommer att anordna en bakjourskurs på Rosersbergs Slottshotell, 12-14 maj 2014 med ungefär samma upplägg som 2012-2013. Kursen ges för specialister i internmedicin och som inom kort planerar att bli, eller redan är, bakjourer. Det kommer att bli State-of-the-art- föreläsningar och seminarier med stora viktiga ämnen och representanter från styrelsen kommer att närvara. Mer information om hela arrangemanget, anmälan och schema mm kommer att presenteras fortlöpande här på hemsidan.

Vi har diskuterat internmedicinens roll i den kommande förändringen av Socialstyrelsens uppdelning och förändring av specialiteterna från 2015. Vi är aktiva deltagare på möten och workshops som arrangeras och försöker kontinuerligt hävda internmedicinens roll och plats. Alla medlemmar har självklart möjlighet att påverka vad vi ska trycka på, kontakta gärna oss i styrelsen via e-mail, information om ledamöterna i styrelsen finns här på hemsidan.

Tyvärr har vi i SIM ingen eget program på Riksstämman i år 2013, på Waterfront Conference Center i centrala Stockholm. Vi hoppas kunna medverka nästa år. Riksstämman kommer att utvärderas i sin nuvarande form, och vi återkommer fortlöpande med information. Då SIM ju inte medverkar på stämman, där vi normalt har vår högtidsföreläsning till minne av Harry Boström, så hölls den i stället under SIM-veckan. I år hade professor Ulf Hedin från Kirurgiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Ämnet var behandling av karotisstenoser och blev mycket uppskattat av åhörarna.

Andra saker vi diskuterar är kunskapsprovet. Vi arbetar fortfarande med frågan, vi samlar in frågor och letar efter en ny plattform så att vi kan presentera frågorna på ett attraktivt sätt på hemsidan. De som har idéer kan gärna höra av sig till styrelsen.

Hemsidan kommer också att genomgår en ansiktslyftning inom kort. Vi kommer att förbättra layout och innehåll med målsättning att all viktig och relevant information kommer att finnas lättillgängligt för alla intresserade.

De internationella frågorna kommer vi att engagera oss mer i under den kommande året. Vi har i styrelsen utsett Jan Bergman, Örebro som vår internationelle kontaktperson. Vi bevakar vad som händer i de europeiska och övriga internationella internmedicinska federationerna och kommer att försöka deltaga i konferenser och kurser under året.

Tveka inte att höra av er till styrelsen vid ev. frågor eller funderingar.

Med hälsning från styrelsen i SIM

Mårten Söderberg, facklig sekreterare


 

Kongress - Framtidens Specialistläkare 2014

Välkommen till kongressen "Framtidens Specialistläkare" (FSL) den 3-5 september 2014

Största kongressen med ST i fokus

Framtidens specialistläkare (FSL) är Sveriges största ST-kongress som riktar sig till landets alla ST-läkare, blivande ST-läkare, studierektorer, handledare, verksamhetschefer och sjukvårdshuvudmän. Framtidens specialistläkare samarbetar med alla stora organisationer inom svensk hälso- och sjukvård.

Kongressprogrammet bygger på de specialitetsövergripande ST-målen inom ledarskap, kommunikation och vetenskap och kan uppfylla delmål eller del av delmål. Dessutom belyses viktiga ST-frågor kring utbildning med aktuella sjukvårdsdebatter. Förutom föreläsningar erbjuds flera skräddarsydda kurser som samtliga ger intyg. Det finns kurs i handledning, kommunikation, kvalitetsarbete, patientsäkerhet och försäkringsmedicin. Det arrangeras också en studierektorsdag och en chefsdag. Kongressen externgranskas och har fått höga betyg i utvärderingarna.

Ni kan läsa mer om kongressen och alla nyheter inför 2014 på vår hemsida, www.framtidenslakare.se samt i PDF som går att ladda ner här www.sim.nu/sv/pdf/FSL2014.pdf

 

Riksstämman 2012

Anders Gottsäter, docent och överläkare vid kärlkliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Vetenskaplig sekreterare Svensk Internmedicinsk Förening (SIM)

Vid medicinska riksstämman i Stockholm 121128-30 arrangerade SIM ett välbesökt symposium betitlat ?Fysisk aktivitet som förebyggande åtgärd för samhällshälsa? modererat av Carl-Johan Behre. I symposiet deltog Bente Klarlund Pedersen, Mai-Lis Hellenius, Mats Börjesson, Maria Åberg

2012 års Harry Boströmföreläsning hölls av Professor Sverre E. Kjeldsen från Ullevåls Universitssjukhus i Oslo. Prof Kjeldsen har publicerat >300 originalartiklar i ämnet, deltagit i framställningen av ESH-ESCs riktlinjer för antiypertensiv behandling 2003, 2007 och 2013, samt medverkat i ledningen för de flesta stora studiena av hypertensiv behandling under de senaste decennierna (HOT, NORDIL, INSIGHT, LIFE, VALUE, ASCOT, ACCOMPLISH, SCAST). Han gav en bred översikt av utvecklingen av antihypertensiv terapi under de senaste 35 åren.

 


Prof. Kjeldsen

 

 


 

Bengt Heister-pristagare 2012

Dan Andersson, fd överläkare på medicinska kliniken, Södersjukhuset är SIM´s Bengt Heister-pristagare 2012.
Dan mottog diplom, blommor och hyllningar på SIM-veckan i Uppsala i september 2012

Dan Andersson, Bengt Heister pristagare 2012


 

SIM´s särskilda rekommendationer för målbeskrivningen för ST i internmedicin

Äntligen är SIM`s särskilda rekommendationer för specialiseringstjänstgöring i internmedicin (ST) här! 

Hämta PDF Ladda ner dokumentet

Detta dokument har utarbetats av en arbetsgrupp dels från SIM´s styrelse och dels med extern kompetens.

Läs mer...

 

Pris för bästa presentation på Riksstämman!!!

SIM vill passa på att gratulera Masih Khedri en väl utfört föredrag på Riksstämman. Masih som är läkarstudent på Charles University i Prag gjorde ett projektarbete på Hälsouniversitet i Linköping. Arbetet som hade titeln ?Låg risk för kontrastinducerad njurskada efter kranskärlsröntgen i dagens kliniska verklighet? presenterades på ett av Svensk Internmedicinsk förenings symposium. Förutom äran får Masih även ett pris om 5000:- från SIM. Vill du läsa mer om Masih Kehdris arbete kan du ladda ner abstraktet här.

Vill du bli nästa pristagare eller kanske bara presentera ditt arbete, hör av dig SIM inför Riksstämman 2012. Både färdiga läkare och läkare under utbildning är välkomna med sina bidrag. Framför allt vill vi uppmana ST läkare att skicka in sina vetenskapliga arbeten som görs inom ramen för nya ST.

 


 


 

Från Ordföranden

Kära medlemmar och bästa kollegor!

I dessa tider med snabb kunskapsutveckling och nya möjligheter att hjälpa patienterna men med stigande svårigheter att få resurser att räcka till är behovet av internmedicin stark.

En bred utbildning med god diagnostisk skolning sprungen ur en djup kunskap patologiska processer är viktig för att lyckas arbeta med hög kvalitet, utan patientskador och effektivt erbjuda en god vård.

Läs mer...

 
Fler artiklar...